DCS

Distributed control system

Distributed Control System

Distributed control systems worden toegepast in industriƫle en civieltechnische omgevingen. Ze gaan processen opvolgen, sturen en controleren. Deze systemen zijn digitaal en bestaan uit meetinstrumenten met bedrading verbonden via een bus, met een multiplexer en A/D Convertors en uiteindelijk met een procescomputer. DCS's worden o.a. gebruikt voor: Elektriciteitcentrales en distributiesystemenKlimaatsystemen(Petro) Chemische fabriekenDe functies van kleppen en pompen kunnen bijvoorbeeld via een dcs geregeld worden. Deze kan autonoom zonder operator functioneren, maar via een visualisatie kan wel een interactie worden opgezet, waardoor deze nog altijd wel kan ingrijpen indien nodig. Of wanneer bepaalde waardes dienen ingesteld te worden zoals debiet of gewenste temperatuur. De basisfuncties van een DCS zijn: PLC functies (digitale signalen)Regelen van analoge signalen: regelen van diverse procesparametersHistoriek (het opslaan van de historische gegevens)Visualisatie (synoptiek of het visualiseren van de in het proces optredende omstandigheden)Alarm management, het beheren van abnormale conditiesHet rapporteren naar bovenliggende systemen (MES en ERP)Een interface naar onderliggende systemen, zoals PLC's die bijvoorbeeld allerlei beveiligende taken uitvoeren

Odoo afbeelding en tekstblok

Foxboro - Invensys

...